Forretningsvilkår

VILKÅR OG BETINGELSER

Av selskap

Stacker Diet s.r.o basert på Chudenická

1059/30, postnummer 102 00, Praha Hostivař

Identifikasjonsnummer: 28916891

 

1. Registrert i handelsregisteret innlevert til kommunedomstolen i Praha, seksjon C, fil nr. 152993

For salg av varer via nettbutikken på internettadressen www.stackerdiet.com

 

2. INTRODUKSJON

3. Disse vilkårene («Vilkår og betingelser») for handelsselskapet Stacker Diet s.r.o, basert på Chudenicka 1059/30, postnummer 102 00, Praha Hostivar Identifikasjonsnummer: 28916891 Registrert i handelsregisteret innlevert til kommunedomstolen i Praha, seksjon C, fil nr. 152993

 

(«Selger»)

i samsvar med bestemmelsene i seksjon 1751 (1) i lov nr. 89/2012 Coll. Sivillov, med endringer («Sivillov»), behandle de gjensidige rettighetene og pliktene til avtalepartene som oppstår i forhold til eller på grunnlag av en kjøpekontrakt. («kjøpekontrakt») inngått mellom selger og en annen person, («kjøper») via selgeren e-butikk. Denne e-butikken drives av selgeren på nettstedet som opereres på www.stackerdiet.com («nettsted»), via nettstedgrensesnittet («e-shop web interface»)

 

2. Disse vilkårene og betingelsene gjelder ikke i tilfeller der personen som har hensikt til å kjøpe varer fra selgeren er en juridisk enhet eller noen som bestiller varer for formålet med sin virksomhet eller som en del av sitt uavhengige yrke.

3. Bestemmelser som avviker fra disse vilkårene og betingelsene kan ordnes i kjøpekontrakten. Ulike bestemmelser i kjøpekontrakten har presedens for bestemmelsene i disse vilkårene.

4. Bestemmelsene i vilkårene utgjør en uatskillelig del av kjøpskontrakten. Kjøpet ble avsluttet på tsjekkisk, engelsk, tysk, dansk, norsk og svensk.

5. Selgeren kan endre eller supplere beskrivelsen i vilkårene. Dette påvirker ikke rettighetene og pliktene som ble opprettet mens den forrige versjonen av vilkårene var effektive.

6.BRUKERKONTO

7. Etter registrering på nettstedet kan kjøperen få tilgang til brukergrensesnittet. Kjøperen kan bruke dette brukergrensesnittet for å bestille varer («brukerkonto»). Hvis det tillates av e-shop-webgrensesnittet uten å registrere seg.

8. Ved registrering på nettstedet og bestilling av varer er kjøperen forpliktet til å sørge for at alle oppgitte opplysninger er korrekte og sanne. Kjøperen er forpliktet til å oppdatere detaljene i brukerkontoen hvis det er endringer i disse detaljene. Opplysningene gitt av kjøperen på brukerkontoen og ved bestilling av varer anses som korrekte av selgeren.

9. Tilgang til brukerkontoen er sikret med et brukernavn og passord. Kjøperen er forpliktet til å ta vare på detaljene som trengs for å logge inn på brukerkontoen konfidensielt.

10. Kjøperen har ikke rett til å la brukerkontoen brukes av en tredjepart.

11. Selger kan kansellere brukerkontoen, spesielt i tilfeller hvor kjøperen ikke bruker brukerkontoen i mer enn 2 år, eller hvis kjøperen bryter en forpliktelse som følge av kjøpskontrakten (inkludert vilkår og betingelser).

12. Kjøperen er klar over at brukerkontoen ikke nødvendigvis vil være tilgjengelig kontinuerlig, spesielt på grunn av nødvendig vedlikehold av selgerens maskinvare og programvare, eller på grunn av nødvendig vedlikehold av tredjeparts maskinvare og programvare.

13. Avslutning av KJØPSKONTRAKT

14. Alle presentasjoner av varer i e-shop-webgrensesnittet er bare informative og selgere er ikke forpliktet til å inngå en kjøpskontrakt for disse varene. Bestemmelsen i sivilloven i seksjon 1732 (2) gjelder ikke.

15. Nettbutikkens nettgrensesnitt inneholder informasjon om varene, inkludert prisene for de enkelte varene og kostnadene for retur av varene, hvis arten av varene betyr at de ikke kan returneres med normal post. Prisene på varene inkluderer merverdiavgift og alle tilhørende avgifter. Prisene på varene forblir gyldige mens de vises i nettbutikkens webgrensesnitt. Dette påvirker ikke selgerens alternativ til å inngå en kjøpskontrakt på vilkår avtalt på individuell basis.

16. Nettbutikkens nettgrensesnitt inneholder også informasjon om kostnadene forbundet med pakking og levering av varene. Informasjonen om kostnadene forbundet med pakking og levering av varene oppgitt i nettbutikkens webgrensesnitt gjelder bare i tilfeller der varene blir levert i Europa.

17. For å bestille varer, må kjøperen fylle inn bestillingskjemaet i nettbutikkens webgrensesnitt. Bestillingsskjemaet inneholder spesielt informasjon om:

18. Bestilte varer (kjøperen «plasserer» varene som er bestilt i den elektroniske handlekurven på nettstedets webgrensesnitt)

19. Hvordan man betaler kjøpesummen for varene, detaljer om ønsket metode for levering av varene og

20. informasjon om kostnader forbundet med levering av varene (referert til som «ordre»).

21. Før kjøperen sender en ordre til selgeren, er kjøperen i stand til å sjekke og redigere informasjonen som er oppgitt av kjøperen i ordrebestillingen, slik at kjøperen kan notere og rette eventuelle feil som er gjort ved utfylling av ordren. Kjøperen sender ordren til selgeren ved å klikke på «Send» knappen, Opplysningene som er angitt i bestillingen, anses som riktige av selger. Ved mottak av en ordre vil selgeren umiddelbart bekrefte mottak til kjøper, via en e-post sendt til kjøperens e-postadresse spesifisert i brukerkontoen eller i ordren. (Kjøperens e-postadresse»)

22. Avhengig av arten av ordren (mengden varer, kjøpesummen, estimerte transportkostnader), er selgeren alltid berettiget til å be om at kjøperen gir ytterligere bekreftelse av ordren. (f.eks. skriftlig eller per telefon).

23. Avtaleforholdet mellom selgeren og kjøperen opprettes ved levering og mottak av en ordre (godkjenning) sendt av selgeren til kjøperen via elektronisk post, til kjøperens e-postadresse.

24. Kjøperen samtykker i bruk av fjernkommunikasjon ved inngåelse av kjøpskontrakten. Kjøper pådrar seg ikke kostnader forbundet med bruk av fjernkommunikasjon i forbindelse med inngåelsen av kjøpskontrakten. Kostnadene som kjøper har pådratt seg i forbindelse med inngåelsen av kjøpskontrakten (for eksempel internettforbindelsesgebyr, telefonsamtaleavgifter) betales av kjøperen til den grunnleggende prisen.

25. Pris på VARER og BETALINGSBETINGELSER

26. Kjøperen kan betale selgeren prisen for varen og eventuelle kostnader forbundet med levering av varene i følgende metoder:

 

Som penger ved levering på det stedet spesifisert av kjøperen i ordren;

 

o Ved bankoverføring til selgerens konto nr. 0346854003/2700, IBAN: CZ40 2700 0000 0003 4685 4003, holdt med UniCredit Bank Tsjekkia og Slovakia, A.s., adresse: Želetavská 1525/1, Praha 4-Michle, ZIP: 140 92 («selgers konto»);

o Ved ikke-kontant overføring via PayPal-betalingssystemet

 

5. I tillegg til kjøpesummen, er kjøperen også forpliktet til å tilbakebetale selgeren for kostnadene forbundet med pakking og levering av varene til den avtalte prisen. Med mindre det er spesifisert annerledes, inkluderer kjøpesummen også kostnadene forbundet med levering av varene.

6. Selgeren vil ikke kreve et innskudd eller annen lignende betaling fra kjøperen. Dette påvirker ikke bestemmelsene i art. 4.6 i vilkårene og betingelsene om forpliktelse til å betale kjøpsprisen for varene på forhånd.

7. Hvis betalingen skjer via kontanter eller med kontanter ved levering, betales kjøpesummen ved mottak av varene. Ved betaling via bankoverføring betales kjøpesummen innen 3 dager etter inngåelse av kjøpekontrakten.

8. Ved betaling med bankoverføring er kjøperen forpliktet til å betale kjøpesummen for varen og oppgi variabelt symbol på betalingen. Ved betaling med bankoverføring blir kjøperens forpliktelse til å betale kjøpesummen oppfylt i det øyeblikket den aktuelle summen krediteres selgerens konto.

9. Selger har rett, spesielt i tilfeller hvor kjøperen ikke gir ytterligere bekreftelse av ordren (art. 3,6), til å be om betaling for hele kjøpesummen før varene sendes til kjøperen. Bestemmelsene i seksjon 2119(1) av sivilkoden gjelder ikke.

10. Kjøperen kan ikke kombinere rabatter på prisen for varene levert av selgeren til kjøperen.

11. Hvis det er vanlig i handel eller hvis det er fastsatt i de generelt bindende lovene, vil selgeren utstede kjøperen et skattedokument - faktura for betalinger utført på grunnlag av kjøpekontrakten. Selgeren er ikke en merverdiavgiftsbetaler. Selger vil utstede avgiftsdokumentet – fakturaen sendes til kjøperen etter at prisen på varene er betalt og vil bli sendt i elektronisk form til kjøperens elektroniske adresse.

12. I henhold til salgsregisterloven er selgeren forpliktet til å gi kjøperen kvittering. Det er også forpliktet å registrere inntektene som er mottatt med skatteadministratoren online; i tilfelle teknisk svikt, senest innen 48 timer.

13. TILBAKETREKKING FRA KJØPSKONTRAKTEN

14. Kjøperen er klar over at det i henhold til seksjon 1837 i sivilkoden, ikke er mulig å trekke seg fra en kjøpskontrakt for levering av varer som er modifisert på forespørsel fra eller for kjøperen, fra en kjøpskontrakt for levering av varer underlagt hurtig forverring, eller hvor varer etter levering er blitt irreversibelt blandet med andre varer, fra en kjøpskontrakt for levering av varer i en forseglet pakke som forbrukeren fjernet fra pakken og som, for hygieniske årsaker ikke kan returneres, eller fra en kjøpskontrakt for levering av lyd- eller bildeopptak eller programvare hvor originalemballasje ikke lenger er intakt.

15. Med unntak av saken spesifisert i art. 5.1 i vilkårene eller i andre tilfeller der det ikke er mulig å trekke seg fra kjøpskontrakten, i samsvar med bestemmelsene i sivilkoden 1829 (1), har kjøperen rett til å trekke seg fra kjøpskontrakten, innenfor fjorten (14) dager etter mottatt varer; i tilfelle kjøpskontrakten gjelder for flere typer varer eller levering skjer i flere deler, begynner denne fristen fra datoen for siste levering er mottatt. Melding om tilbaketrekking fra kjøpskontrakten må sendes til selgeren innen fristen som er angitt i forrige setning. Kjøperen kan sende varsel om tilbaketrekking fra kjøpskontrakten per post til selgerens adresse eller til selgerens e-postadresse på: info@stackerdiet.com

16. Ved utmelding fra kjøpskontrakten i medhold av art. 5.2 i vilkår og betingelser, annulleres kjøpskontrakten fra begynnelsen. Kjøperen må returnere varene til selgeren innen fjorten (14) dager etter den datoen meldingen om utmeldingen fra kjøpskontrakten har blitt levert til selgeren. Hvis kjøperen trekker seg fra kjøpskontrakten, må kjøperen dekke kostnadene forbundet med å returenere varene til selgeren, inkludert hvis arten av varene betyr at de ikke kan returneres med normal post.

17. Ved utmelding fra kjøpskontrakten i medhold av art. 5.2 i vilkårene, vil selgeren returnere alle betalinger mottatt fra kjøperen innen fjorten (14) dager etter at kjøperen ble trukket fra kjøpskontrakten, på samme måte som betalingene ble mottatt av selgeren fra kjøperen.

Selger har også rett til å returnere ytelsen levert av kjøperen når varene returneres av kjøperen eller på annen måte, hvis den er godkjent av kjøperen og at det ikke påløper ytterligere kostnader for kjøperen. Hvis kjøperen trekker seg fra kjøpskontrakten, er ikke selger forpliktet til å returnere betaling til kjøperen før kjøperen har returnert varene eller har bevist at varene er sendt til selgeren.

18. Selger har rett til å utligne kompensasjon for skade på varene mot kjøpesummen som skal tilbakebetales til kjøperen.

19. I tilfeller der kjøperen har rett til å trekke seg fra kjøpskontrakten i samsvar med bestemmelsene i sivilkoden 1829 (1), har selgeren også rett til å trekke seg fra kjøpskontrakten når som helst, inntil varene er mottatt av kjøperen. I et slikt tilfelle vil selger returnere kjøpesummen til kjøperen uten unødig forsinkelse, ved bankoverføring til kontoen som er spesifisert av kjøperen.

20. Hvis en gave blir gitt til kjøperen sammen med varene, blir gaveavtalen mellom selger og kjøper inngått med en resolutt betingelse, at dersom kjøperen trekker seg fra kjøpskontrakten opphører gaveavtalen for den gaven og kjøperen er forpliktet til å returnere gaven til selgeren sammen med varene.

21. Transport og levering av VARER

22. I tilfelle transportform blir avtalt på grunnlag av en spesiell forespørsel fra kjøperen, bærer kjøperen risikoen og eventuelle merkostnader forbundet med den transportformen.

23. Hvis kjøpskontrakten forplikter selgeren til å levere varene til et sted som er bestilt av kjøperen i ordren, er kjøperen forpliktet til å godta varene ved levering.

24. I tilfeller hvor varene må leveres gjentatte ganger eller på en annen måte enn det som er angitt i bestillingen av grunner for kjøperen, er kjøperen forpliktet til å betale kostnadene forbundet med å levere varene gjentatte ganger, eller kostnadene forbundet med den alternative leveringsmetode.

25. Ved mottak av varene fra transportøren er kjøperen forpliktet til å sjekke at emballasjen til varene er intakt, og vis det er mangler, må transportøren varsles umiddelbart. Hvis det viser seg at emballasjen er skadet, noe som indikerer at pakken er åpnet ulovlig, er ikke kjøperen forpliktet til å godta sendingen fra transportøren.

26. Ytterligere rettigheter og plikter fra partene i forbindelse med transport av varene kan defineres av selgerens spesielle leveringsbetingelser, hvis utstedt av selgeren.

27. Rettigheter SOM OPPSTÅR VED DEFEKT YTELSE

28. De kontraherende parters rettigheter og plikter angående rettigheter som følge av mangelfull ytelse er underlagt de relevante generelt bindende lover (særlig bestemmelsene i seksjon 1914 til 1925, seksjon 2099 til 2117 og seksjon 2161 til 2174 i sivilkoden og lov nr. 634/1992 Coll., Om forbrukerbeskyttelse, med endringer)

29. Selger er ansvarlig overfor kjøperen for å sikre at varene er fri for mangler når de mottas av kjøper. Selger er spesielt ansvarlig overfor kjøperen for å sikre at når kjøperen mottar varene:

30. At varene har de egenskapene som er avtalt av partene, om ingen slik avtale er inngått, har varene de egenskapene som er beskrevet av selgeren eller produsenten, eller som kjøperen hadde forventet gitt arten av varene og reklamen for varene.

31. Varene er egnet til det formålet som er angitt av selgeren eller det formålet som varer av den type vanligivs brukes til,

32. varene samsvarer med kvaliteten eller utformingen av den kontraktsmessige malen, hvis kvaliteten eller designen ble spesifisert på grunnlag av en kontraktsmessig mal,

33. blir varene levert i ønsket mengde, mål eller vekt og

34. varene oppfyller kravene fastsatt i lov.

35. Bestemmelsene spesifisert i art. 7.2 i vilkårene gjelder ikke for varer som er solgt til en lavere pris på grunn av en mangel, slitasje forårsaket av normal bruk, på grunn av varene er brukt, med en reduksjon tilsvarende nivået på bruk eller slitasje på varene når mottatt av kjøper, eller hvis det antydes av varens art.

36. Hvis det oppstår en defekt innen seks måneder etter mottak av varene, anses det at varene var mangelfulle ved mottakelsen. Kjøperen har rett til å utøve sin rett som følge av mangelen, som gjelder forbruksvarer i 24 måneder etter mottakelse.

37. Kjøperen kan utøve sine rettigheter som følge av mangelfull ytelse hos selgeren i selgerens lokaler, under forutsetning av at et slikt krav kan mottas på grunn av arten av varene som selges av selgeren eller selgerens hovedkontor eller forretningssted.

38. Ytterligere rettigheter og plikter fra partene knyttet til selgers ansvar for mangler kan defineres i selgerens krav.

39. Ytterligere RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER FRA DE KONTRAHERENDE PARTENE

40. Kjøperen skaffer seg rettigheten på varene når kjøpesummen for varene er betalt i sin helhet.

41. Selgeren er ikke bundet til kjøperen av noen oppførselskoder som definert i bestemmelsene i sivilloven 1826 (1) (e).

42. Selgeren vil håndtere forbrukerklager sendt til sin e-postadresse på info@stackerdiet.com Selger vil sende kjøperen informasjon om hvordan klager behandles til kjøperens elektronisk adresse.

43. Forbrukertvister som følger av kjøpskontrakten vil bli løst utenfor domstolen av tsjekkiske tilsynsmyndigheter, basert på Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, URL: https://adr.coi.cz/cs Den elektroniske tvisteløsningsplattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan brukes til å løse konflikter mellom selger og kjøper fra kjøpskontrakten.

44. The European Consumer Centre Czech Republic, basert på Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, URL: http://www.evropskyspotrebitel.cz er kontaktpunktet i henhold til Europa parlamentet og fra EU-rådet. No. 524/2013 21. mai 2013 om online konfliktløsninger for forbrukertvister og endringer av forordning. (EC) Nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EC (forskrift om forbruker ODR)

45. Selger har rett til å selge varene på grunnlag av en handelslisens. Handlene kontrolleres av det aktuelle faglisensieringskontoret. Tilsyn med beskyttelse av personopplysninger utføres av kontoret for beskyttelse av personopplysninger. I en begrenset grad fører det tsjekkiske kontrolltilsynet tilsyn med overholdelse av lov nr. 634/1992 Coll. Om forbrukerbeskyttelse, med endringer.

46. Kjøper aksepterer herved risikoen for at omstendigheter endres i samsvar med sivilkoden 1765 (2).

47. BESKYTTELSE AV PERSONLIG DATA

48. Personopplysningene til en individuell kjøper, er beskyttet i henhold til lov nr. 101/2000 Coll., Om beskyttelse beskyttelse av personopplysninger, med endringer.

49. Kjøperen samtykker i behandlingen av følgende personopplysninger: Fullt navn, boligadresse, identifikasjonsnummer, skatteidentifikasjonsnummer, e-postadresse, telefonnummer, (alt sammen er referert som «personopplysninger»)

50. Kjøperen samtykker til behandling av personopplysninger av selgeren, med det formål å implementere rettighetene og pliktene som følger av kjøpskontrakten og for brukerkontoen. Med mindre kjøperen velger et annet alternativ, samtykker personen også i at personopplysningene blir behandlet av selgeren med det formål å sende informasjon og kommersielle meldinger til kjøperen. Samtykke til behandling av personopplysninger innenfor rammen av denne artikkelen er ikke en forutsetning som ellers ville forhindre inngåelse av kjøpskontrakten.

51. Kjøperen er klar over at (ved registrering, på sin brukerkonto, ved bestilling via nettbutikken) er kjøper forpliktet til å sørge for at personopplysningene er korrekte og sanne, og er forpliktet til å informere selger om eventuelle endringer om sine personopplysninger, uten unødig forsinkelse.

52. Selger kan innlevere behandlingen av kjøperens personopplysninger til en tredjepart, som behandler. I tillegg til personene som transporterer varene, vil slike personopplysninger ikke bli gitt til noen tredjepart av selgeren uten forhåndsgodkjenning fra kjøperen.

53. Personopplysninger blir behandlet i en ubestemt periode. Personopplysninger vil bli behandlet i elektronisk form ved en automatisert prosess eller i en trykket form av en ikke-automatisert prosess.

54. Kjøperen bekrefter at personopplysningene personen har gitt er presise og at det er blitt informert om at slike personopplysninger blir gitt på frivillig basis.

55. I tilfelle kjøperen antar at selger eller transportør (art. 9.5) behandler personopplysningene i strid med kjøperens rett til et privat og personlig liv, eller i noen måte i strid med loven, spesielt hvis personopplysningene er upresise med hensyn til det formålet det behandles for, kan kjøperen:

56. Be om en forklaring fra selger eller prosessoren.

57. Be om at selger eller prosessoren utbedrer situasjonen.

58. Hvis kjøperen ber om informasjon rundt behandlingen av personopplysningene, er selgeren forpliktet til å oppgi den informasjonen. Selger har rett til å kreve rimelig refusjon av kostnadene ved å gi informasjon i henhold til forrige setning, som ikke overstiger kostnadene som er nødvendige for å gi informasjonen.

59. Sende KOMERSIELLE MELDINGER OG LAGRING AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

60. Kjøperen samtykker i å få sendt informasjon om selgers varer, tjenester eller virksomhet til kjøperens elektroniske adresse og samtykker i å få sendt kommersielle meldinger av selgeren til kjøperens elektroniske adresse.

61. Kjøperen samtykker til lagring av informasjonskapsler på datamaskinen. Hvis et kjøp kan gjøres på nettstedet og selgerens forpliktelser i henhold til kjøpskontrakten kan oppfylles uten behov for at informasjonskapsler skal lagres på kjøperens datamaskin, kan kjøperen når som helst tilbakekalle samtykke i henhold til forrige setning.

62. LEVERING

63. Korrespondanse kan leveres til kjøperen via kjøperens elektroniske adresse.

64. Avsluttende BESTEMMELSER

65. Hvis forholdet opprettet ved kjøpskontrakten inneholder et internasjonalt (utenlandsk) element, er partene enige om at forholdet vil bli styrt av tsjekkisk lov.

66. Ved å velge en rettighet i medhold av art. 12.1 i vilkårene, fratas ikke forbrukerne beskyttelsen som følger av lovens bestemmelser som kontrakten ikke kan avvike fra, og hvis ikke noe valg av rett eksisterte, vil bestemmelsene i henhold til art. 6 (1) i Europaparlamentet og EU-rådet (EC) nr. 593/2008 17 juni 2008 om loven som gjelder for kontraktsforpliktelser gjelde. (Roma I)

67. Hvis noen av bestemmelsene i vilkårene og betingelsene blir funnet å være eller blir ugyldige eller ineffektive, vil slike ugyldige eller ineffektive bestemmelser erstattes av bestemmelser som nærmest tilnærmer intensjonen med de ugyldige bestemmelsene. Hvis en bestemmelse blir funnet ugyldig eller ineffektiv, vil dette ikke påvirke gyldigheten eller effektiviteten til de andre bestemmelsene.

68. Kjøpskontrakten, inkludert vilkårene, arkiveres av selgeren i elektronisk form og er ikke tilgjengelig.

69. Skjemaet for utmelding fra kjøpekontrakten danner vedlegget til vilkårene.

70. Selgerens kontaktinformasjon: Leveringsadresse Chudenická 1059/30, Praha –Hostivař 102 00, e-postadresse info@stackerdiet.com

 

 

I Praha 4 Mai.

2017

Stacker Diet s.r.o