Zpracování osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce. Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět. Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.

 

 1. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY
 2. Uděluji tímto souhlas společnosti Stacker Diet s.r.o., IČ 28916891, se sídlem Chudenická 1059/30, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 152993 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

-          jméno a příjmení

-          poštovní adresa

-          e-mail

-          telefonní číslo

-          adresa

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy, a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

 1. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
 2. Uděluji tímto souhlas společnosti Stacker Diet s.r.o., IČ 28916891, se sídlem Chudenická 1059/30, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 152993 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

-          jméno a příjmení

-          poštovní adresa

-          e-mail

-          telefonní číslo

-          pohlaví

-          datum narození

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků, umožnění zákazníkům sledování historie objednávek a snadnějšího vytváření nových objednávek a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

 1. VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE
 2. Uděluji tímto souhlas společnosti Stacker Diet s.r.o., IČ 28916891, se sídlem Chudenická 1059/30, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 152993 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny):

-          jméno a příjmení

-          e-mail

-          telefonní číslo

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

 1. PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU
 2. Uděluji tímto souhlas společnosti Stacker Diet s.r.o., IČ 28916891, se sídlem Chudenická 1059/30, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 152993 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje:

-          e-mail

 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě (např. zasílání tištěných letáků poštou, SMS zpráv na mobilní telefon, e-mailu s reklamním obsahem).

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje společnosti Správce.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:

-          společnost BlueGhost.cz, s.r.o., IČ 289 01 061, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Českomalínská 516/27, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 152013 (dále jen „BlueGhost“)

-          společnost VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29746 (dále jen „VSHosting“)

-           

Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy, stejně jako osoby zajišťující marketingové služby pro společnost Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Beru na vědomí, že mám právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět,

-          požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

-          požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

-          vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu

-          nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy