Returer

Returer och ångerrätt
Din Ångerrätt

 

  1. Du har ångerrätt gällande 14 dagar från det att du mottar varan.
  2. För att din ångerrätt ska behandlas som giltig, måste du anmäla detta till Stacker Diet sro, baserat på Chudenická 1059/30, postnummer: 102 00, Praha Hostivař, identifikationsnummer: 28916891, i form av ett brev (till exempel genom att skicka e-post eller brev per post). E-post: info@stackerdiet.com 
  3. För att din ångerrätt ska vara godkänd måste du meddela detta innan den aktuella tidsfristen utgått (14 dagar).
 Påföljder av nyttjande av ångerrätt 
  1. Om du ber om att få ångra ditt köp kommer vi att returnera alla betalningar som du gjort, inklusive leveranskostnader (bortsett från extrakostnader som uppstår till följd av att köparen har valt en metod för att leverera varorna annat än den billigaste standardmetoden) utan onödigt dröjsmål, senast inom 14 dagar från det datum då vi mottagit ditt brev om att du vill nyttja din ångerrätt. Alla pengar återbetalas med samma betalningsmedel som du använde när du genomförde transaktionen, såvida du inte uttryckligen har angett något annat. Detta kommer inte att medföra några ytterligare kostnader. Vi genomför återbetalningen efter att de returnerade varorna har mottagits eller efter att du har bevisat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vad som inträffar först.
  2. Du ansvarar för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du är även ansvarig för eventuellt värdeminskning av varorna på grund av att varorna hanteras på ett annat sätt än nödvändigt för att kvarhålla varornas utseende och egenskaper, inklusive funktionalitet.
  3. Om önskar nyttja vår service efter det att du har använt din ångerrätt, kan du behöva betala ett belopp som står i proportion till omfattningen av de tjänster vi tillhandahållit fram tills det att du valde att nyttja din ångerrätt.

Stacker Diet s.r.o.