Forretningsbetingelser

 

VILKÅR OG BETINGELSER

for virksomheden Stacker Diet s. r. o baseret på Chudenická 1059/30, postnummer: 102 00, Praha Hostivař identifikationsnummer: 28916891

 1. registreret i det handelsregister, der er indleveret til kommunalretten i Prag, afsnit C, fil nr. 152993

til salg af varer via e-shoppen på internetadressen www.stackerdiet.com

 2. INTRODUKTION

 3. Disse Vilkår og Betingelser ("Vilkår og Betingelser") for handelsvirksomheden Stacker Diet s.r.o., baseret på Chudenická 1059/30, postnummer: 102 00, Praha Hostivař, identifikationsnummer: 28916891, registreret i det handelsregister, som er indleveret til den kommunale Domstol i Prag, afsnit C, fil nr. 152993

 ("Sælger") i overensstemmelse med bestemmelserne i Section 1751 (1) i lov nr. 89/2012 Coll., civillovbog, som anført ("civillovbog"), behandler de kontraherende parters gensidige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med eller på grundlag af en købsaftale ("købsaftale") indgået mellem sælgeren og en anden person ("Køber") via sælgers e-shop. Denne e-shop drives af Sælgeren på hjemmesiden hostet på www.stackerdiet.com ("hjemmeside"), via hjemmesidens brugerflade ("e-shop brugerflade”).

2. Disse Vilkår og Betingelser gælder ikke i tilfælde, hvor den person, der har til hensigt at købe Varer fra Sælgeren er en juridisk enhed eller person, der bestiller Varer med henblik på deres virksomhed, eller som en del af deres selvstændige profession.

 3. Bestemmelser, der afviger fra disse Vilkår og Betingelser, kan aftales i købsaftalen. Forskellige bestemmelser i købsaftalen går forud for bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser.

 4. Bestemmelserne i Vilkår og Betingelser udgør en uadskillelig del af købsaftalen. Købet gennemført på tjekkisk, engelsk, tysk, dansk,norsk og svensk.

 5. Sælgeren kan ændre eller supplere ordlyden af disse Vilkår og Betingelser. Dette påvirker ikke de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat, mens den tidligere version af Vilkår og Betingelser var gældende.

 6. BRUGERKONTO

 7. Efter registrering på hjemmesiden kan Køberen få adgang til brugergrænsefladen. Køberen kan bruge denne brugergrænseflade til at bestille Varer ("brugerkonto"). Hvis det tillades af e-shop brugerfladen, kan Køberen også bestille Varer direkte fra e-shoppens brugerflade uden registrering.

 8. Ved registrering på hjemmesiden og bestilling af Varer, er Køberen forpligtet til at sikre, at alle angivne oplysninger er korrekte og sande. Køberen er forpligtet til at opdatere oplysningerne i brugerkontoen, hvis der er nogen ændring i disse oplysninger. De oplysninger, der gives af Køberen i brugerkontoen, og ved bestilling af Varer, anses for korrekte af Sælgeren.

9. Adgang til brugerkontoen er sikret med et Brugernavn og en adgangskode. Køberen er forpligtet til at opbevare de nødvendige oplysninger for at logge ind på brugerkontoen fortroligt.

10. Køberen er ikke berettiget til at tillade, at brugerkontoen anvendes af tredjemand.

11. Sælgeren kan opsige brugerkontoen i tilfælde af, at køberen ikke bruger brugerkontoen i mere end 2 år, eller hvis Køberen misligholder en forpligtelse i henhold til købsaftalen (herunder Vilkår og Betingelser).

12. Køberen er klar over, at brugerkontoen ikke nødvendigvis vil være tilgængelig kontinuerligt, især på grund af nødvendig vedligeholdelse af Sælgers hardware og software, eller på grund af nødvendig vedligeholdelse af tredjepartshardware og software.

13. Indgåelse AF KØBSAFTALE

14. Alle præsentationer af varer i e-shop brugergladen er blot informative og Sælgeren er ikke forpligtet til at indgå en købsaftale for disse varer. Bestemmelserne i § 1732, stk. 2, i civillovbogen er ikke anvendt.

15. E-shop brugerfladen indeholder oplysninger om Varerne, herunder priserne på de enkelte Varer og omkostningerne ved returnering af Varerne, hvis Varernes art betyder, at de ikke kan returneres ved normal post. Priserne på Varerne omfatter merværdiafgift og alle tilhørende gebyrer. Priserne på Varerne forbliver gyldige, mens de vises i e-shop brugerfladen. Dette påvirker ikke Sælgers mulighed for at indgå en købsaftale på vilkår, der er aftalt på individuel basis.

16. E-shop brugerfladen indeholder også oplysninger om de omkostninger, der er forbundet med pakning og levering af Varerne. Oplysningerne om omkostningerne i forbindelse med pakning og levering af de varer, der er angivet i e-shop brugerfladen, gælder kun i de tilfælde, hvor Varerne leveres inden for Europa.

17. For at bestille Varer, udfylder Køberen bestillingsformularen i e-shop brugerfladen. Bestillingsformularen indeholder oplysninger om:

18. de bestilte varer (Køberen "sætter" de varer, der bestilles i den elektroniske indkøbskurv i e-shop brugerfladen),

19. midlerne til at betale købsprisen for Varerne, nærmere oplysninger om den krævede metode for levering af varerne og

20. oplysninger om omkostninger i forbindelse med levering af Varerne (anført “ordre").

21. Før du sender en ordre til Sælgeren, er Køberen i stand til at kontrollere og redigere de data, som Køberen har angivet i ordren, for at give Køberen mulighed for at notere og korrigere eventuelle fejl, der er foretaget ved udfyldelsen af ordren. Køberen sender ordren til Sælgeren ved at klikke på knappen "Send". De oplysninger, der er angivet i ordren anses for korrekte af Sælgeren. ved modtagelse af en ordre vil Sælgeren straks bekræfte modtagelsen til Køberen, via en e-mail sendt til Købers e-mail-adresse, der er angivet i brugerkontoen eller i ordren ("Købers e-mail-adresse").

22. Afhængigt af ordrens art (mængden af varer, købsprisen, anslåede transportomkostninger) har Sælgeren altid ret til at anmode Køberen om yderligere bekræftelse af ordren (f. eks. skriftligt eller telefonisk).

23. Kontraktforholdet mellem Sælgeren og Køberen er etableret ved levering og modtagelse af en ordre (accept) sendt af Sælgeren til Køberen via elektronisk post, til Købers e-mail-adresse.

24. Køberen accepterer brugen af fjernkommunikation ved indgåelsen af købsaftalen. Køberen afholder ikke nogen omkostninger i forbindelse med brug af fjernkommunikation som led i indgåelsen af købsaftalen. Købers udgifter i forbindelse med indgåelsen af købsaftalen (f. eks. gebyrer for internetforbindelse, telefonopkald) betales af Køberen i henhold til basissatsen.

25. Priser på VARER og ANDRE BETINGELSER

26. Køberen kan betale Sælgeren prisen på varerne og eventuelle omkostninger i forbindelse med levering af varerne i overensstemmelse med købsaftalen på følgende måder:

som kontant ved levering på det sted, der er angivet af Køberen i ordren;

• ved bankoverførsel til sælgers kontonummer 0346854003/2700, IBAN: CZ40 2700 0000 0003 4685 4003, afholdt med UniCredit bank Tjekkiet og Slovakiet, a.s., adresse: Želetavská 1525/1, Prag 4-Michle, ZIP: 140 92 ("Sælgers konto”);

• ved ikke-kontant overførsel via PayPal-betalingssystemet

5. Ud over købsprisen er Køberen forpligtet til også at refundere Sælgeren for de omkostninger, der er forbundet med pakning og levering af varerne til den kontraktlige takst. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter købsprisen også de omkostninger, der er forbundet med leveringen af varerne.

6. Sælgeren vil ikke kræve et depositum eller anden lignende betaling fra Køberen. Dette påvirker ikke bestemmelserne i art. 4,6 af Vilkår og Betingelser vedrørende forpligtelsen til at betale købsprisen for varerne på forhånd.

7. Hvis betaling sker kontant eller kontant ved levering købsprisen betales ved modtagelsen af varerne. I tilfælde af betaling ved bankoverførsel betales købsprisen inden for 3 dage efter indgåelsen af købsaftalen.

8. I tilfælde af betaling ved bankoverførsel er Køberen forpligtet til at betale købsprisen for Varerne og angive det variable symbol for betalingen. I tilfælde af betaling ved bankoverførsel er Købers forpligtelse til at betale købsprisen opfyldt i det øjeblik, hvor det relevante beløb krediteres Sælgers konto.

9. Sælgeren er berettiget, især i tilfælde af at Køberen ikke giver yderligere bekræftelse af ordren (art. 3,6), at anmode om betaling af hele købsprisen, før Varerne sendes til Køberen. Bestemmelserne i § 2119, stk. 1, i civillovbogen finder ikke anvendelse.

10. Køberen må ikke kombinere rabatter på prisen på de varer, som Sælgeren har leveret til Køberen.

11. Hvis det er sædvane i løbet af handlen, eller hvis det er fastsat af de almindeligt bindende love, vil Sælger udstede Køberen med et skattedokument - faktura for betalinger foretaget på grundlag af købsaftalen. Sælgeren er ikke en merværdiafgift betaler. Sælgeren vil udstede faktura til Køberen, efter at prisen på varerne er blevet betalt, og vil sende det i elektronisk form til Købers elektroniske adresse.

12. Ifølge Købeloven, er Sælgeren forpligtet til at udstede Køberen med en kvittering. Den er også forpligtet til at registrere de modtagne indtægter hos skatteadministratoren online. I tilfælde af en teknisk fejl, så senest inden for 48 timer.

13. TILBAGETRÆKNING AF KØBSAFTALEN

14. Køberen er klar over, at i henhold til § 1837 i civillovbogen er det ikke muligt at fortryde en købsaftale for levering af Varer, der er modificeret på anmodning af eller for Køberen, fra en købsaftale om levering af Varer, der er genstand for hurtig forringelse, eller Varer, som efter levering er blevet uigenkaldeligt blandet med andre Varer, fra en købsaftale om levering af Varer i en forseglet emballage, som forbrugeren har fjernet fra emballagen, og som af hygiejniske årsager ikke kan returneres, eller fra en købsaftale for levering af lyd-eller billedoptagelser eller computer software, hvis originale emballage ikke længere er intakt.

15. Med undtagelse af den sag, der er angivet i art. 5,1 af de Vilkår og Betingelser eller andre tilfælde, hvor det ikke er muligt at opsige købsaftalen, i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1829 (1) i den borgerlige lovbog, har Køberen ret til at fortryde købsaftalen, inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen af varerne; i tilfælde af, at købsaftalen er for flere typer af varer eller levering i flere dele, begynder denne frist på den dato, hvor den sidste levering af varer modtages. Meddelelse om tilbagetrækning fra købsaftalen skal sendes til Sælgeren inden for den frist, der er angivet i den foregående sætning. Køberen kan sende meddelelsen om tilbagetrækning fra købsaftalen med posten til Sælgers e-mailadresse på: info@stackerdiet.com

16. I tilfælde af tilbagetrækning fra købsaftalen i henhold til art. 5,2 i Vilkår og Betingelser, annulleres købsaftalen fra begyndelsen. Køberen skal returnere Varerne til Sælgeren inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor meddelelsen om tilbagetrækning fra købsaftalen er leveret til Sælgeren. Hvis køberen trækker sig ud af købsaftalen, bærer Køberen de omkostninger, der er forbundet med returnering af varerne til Sælgeren, herunder hvis Varernes art betyder, at de ikke kan returneres ved normal post.

17. I tilfælde af tilbagetrækning fra købsaftalen i henhold til art. 5,2 i Vilkår og Betingelser, vil Sælgeren returnere alle betalinger modtaget fra Køberen inden for fjorten (14) dage fra købsaftalen af køberen, ved hjælp af samme metode som disse betalinger blev modtaget af sælgeren fra køberen. Sælgeren har også ret til at returnere ydelsen fra køberen, når varerne returneres af køberen eller på anden måde, hvis de er godkendt af køberen, og hvis Køberen ikke påtager sig yderligere omkostninger. Hvis Køberen trækker sig ud af købsaftalen, er Sælgeren ikke forpligtet til at returnere betalinger til Køberen, før køberen har returneret Varerne eller beviser, at Varerne er blevet sendt til Sælgeren.

18. Sælgeren er berettiget til at udligne enhver erstatning for skader på Varerne mod købsprisen på grund af at blive refunderet til Køberen.

19. I tilfælde, hvor Køberen har ret til at fortryde købsaftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1829, stk. 1, i civillovbogen, har Sælgeren også ret til at fortryde købsaftalen til enhver tid, indtil Varerne modtages af Køber. I så fald vil Sælgeren returnere købsprisen til Køberen uden unødig forsinkelse ved bankoverførsel til Køberens angivne konto.

20. Hvis en gave leveres til Køberen sammen med Varerne, indgås gaveaftalen mellem Sælgeren og Køberen med en resolutiv betingelse, at hvis Køberen trækker sig ud af købsaftalen, ophører gaveaftalen for den pågældende gave med at være gyldig, og Køberen er forpligtet til at returnere gaven til Sælgeren sammen med varerne.

21. Transport og levering af VARER

22. I tilfælde af, at transportformen aftales på grundlag af en særlig anmodning fra Køberen, bærer Køberen risikoen og eventuelle yderligere omkostninger i forbindelse med denne transportform.

23. Hvis købsaftalen forpligter sælgeren til at levere varerne til et sted, der er udpeget af Køberen i den rækkefølge, Køberen er forpligtet til at acceptere varerne ved levering.

24. I tilfælde af at varerne skal leveres gentagne gange eller på en anden måde end den, der er anført i ordren af årsager fra Køberen, er Køberen forpligtet til at betale de omkostninger, der er forbundet med gentagne levering af varerne, eller de omkostninger i forbindelse med forskellige leveringsmetoder.

25. Efter modtagelse af Varerne fra transportøren, er Kkøberen forpligtet til at kontrollere, at emballagen af varerne er intakt, og, hvis der konstateres fejl, at underrette transportøren straks. Hvis det konstateres, at emballagen er beskadiget, hvilket indikerer, at pakken er blevet åbnet ulovligt, er Køberen ikke forpligtet til at acceptere forsendelsen fra transportøren.

26. Yderligere rettigheder og forpligtelser for parterne i forbindelse med transport af Varer kan defineres ved Sælgers særlige leveringsbetingelser, hvis udstedt af Sælgeren.

27. Rettigheder SOM FØLGE AF DEFEKTE PRÆSTATIONER

28. De kontraherende parters rettigheder og pligter vedrørende de rettigheder, der opstår som følge af mangelfuld opfyldelse, er reguleret af de relevante generelt bindende love (navnlig bestemmelserne i afsnit 1914 til 1925, § 2099 til 2117 og § 2161 til 2174 i Civil lovbog og lov nr. 634/1992 Coll. om forbrugerbeskyttelse, som ændret).

29. Sælgeren er ansvarlig over for Køberen for at sikre, at varerne er fri for fejl, når de modtages af Køberen. Sælgeren er særligt ansvarlig over for Køberen for at sikre, at når køberen modtager Varerne: varerne har de egenskaber aftalt af parterne;

30. Hvis der ikke er indgået en sådan aftale, har varerne de egenskaber, som Sælgeren eller producenten har beskrevet, eller som Køberen havde forventet i betragtning af Varernes art og reklamerne for Varerne

31. Varerne er egnet til det formål, der er angivet af sælgeren eller det formål, som Varerne af denne type normalt anvendes,

32. Varerne svarer til kvaliteten eller udformningen af den kontraktmæssige prøve eller skabelon, hvis kvaliteten eller design blev specificeret på grundlag af en kontraktlig prøve eller skabelon

33. Varerne er leveret i den nødvendige mængde, foranstaltning eller vægt, og

34. Varerne opfylder de krav, der er fastsat ved lov.

35. De bestemmelser, der er nævnt i art. 7,2 af de Vilkår og Betingelser gælder ikke for varer, der sælges til en lavere pris på grund af en defekt, som følge af slid i varerne forårsaget ved normal brug, som følge af varer, som er blevet anvendt, med nedsættelsen svarende til niveauet for brug eller slid i varerne, når de modtages af Køberen, eller hvis det er underforstået af Varens art.

36. Hvis en defekt forekommer inden for seks måneder efter modtagelsen af varerne, anses Varerne for at være defekte ved modtagelsen. Køberen har ret til at udøve sin ret som følge af defekten, som gælder for forbrugsgoder i 24 måneder efter modtagelsen.

37. Køberen kan udøve sine rettigheder som følge af mangelfuld præstation hos Sælgeren i Sælgers lokaler, forudsat at en sådan fordring kan modtages der i betragtning af karakteren af de varer, som Sælgeren eller Sælgers hovedkvarter eller forretningssted.

38. Yderligere rettigheder og forpligtelser for parterne i forbindelse med Sælgers ansvar for defekter kan være defineret af Sælgers krav regler.

39. Yderligere RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER FOR DE KONTRAHERENDE PARTER

40. Køberen erhverver titlen til Varerne, når købsprisen for varerne er blevet betalt fuldt ud.

41. Sælgeren er ikke bundet til Køberen af nogen adfærdskodekser som defineret i bestemmelserne i § 1826, stk. 1, litra e), i civillovbogen.

42. Sælgeren vil behandle forbrugerklager sendt til sin e-mail-adresse på info@stackerdiet.com. Sælgeren vil sende Køberen oplysninger om, hvordan klager behandles til købers elektroniske adresse.

43. Forbrugertvister, der udspringer af købsaftalen, vil blive løst udenretslig af den tjekkiske handels tilsynsmyndighed, der er baseret på Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, URL: https://adr.coi.cz/cs. Platformen for onlinetvistbilæggelse på

http://ec.europa.eu/consumers/odr kan anvendes til at bilægge tvister mellem Sælger og Køber fra købsaftalen.

44. Det Europæiske Forbrugercenter, Den Tjekkiske Republik, baseret på Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, URL: http://www.evropskyspotrebitel.cz er kontaktpunktet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21 maj 2013 på online tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugertvister og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om forbruger-OTR).

45. Sælgeren har ret til at sælge Varerne på grundlag af en handelslicens. Handler styres af det relevante handelslicens kontor. Tilsynet med beskyttelse af personoplysninger udføres af Kontoret for beskyttelse af personoplysninger. I begrænset omfang fører den tjekkiske handels tilsynsmyndighed også tilsyn med, at Act No. 634/1992 Coll, om forbrugerbeskyttelse, som ændret, overholdes.

46. Køberen accepterer hermed risikoen for, at omstændighederne ændrer sig i henhold til § 1765, stk. 2, i civillovbogen.

47. BESKYTTELSE AF PERSONLIG DATA

48. Personoplysninger om en køber, der er en person, er beskyttet i henhold til lov nr. 101/2000 Coll. om beskyttelse af personoplysninger, som anført.

49. Køberen samtykker i behandlingen af følgende personoplysninger: fulde navn, bopælsadresse, identifikationsnummer, skatteregistreringsnummer, e-mailadresse, telefonnummer og (alle i fællesskab benævnt “personoplysninger").

50. Køberen samtykker i, at Sælgers behandling af personoplysninger med henblik på at gennemføre de rettigheder og forpligtelser, der følger af købsaftalen og med henblik på brugerkontoen. Medmindre Køberen vælger en anden mulighed, samtykker den også til, at vedkommendes personoplysninger behandles af sælgeren med henblik på at sende oplysninger og kommercielle meddelelser til køberen. Samtykke til behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne artikel er ikke en forudsætning, der ellers ville forhindre indgåelsen af købsaftalen.

51. Køberen er opmærksom på, at (ved registrering, i sin brugerkonto, når du foretager en ordre via e-shop brugerfladen) er dem forpligtet til at sikre, at dens personlige data er korrekte og retvisende, og er forpligtet til at informere sælgeren om eventuelle ændringer i sine personoplysninger uden unødig d den.

52. Sælgeren kan aftale behandlingen af Købers personlige data til en tredjepart, som behandler. Udover de personer, der transporterer varerne, vil sådanne personoplysninger ikke blive leveret til nogen tredjepart af Sælgeren uden forudgående samtykke fra Køberen.

53. Personoplysninger vil blive behandlet på ubestemt tid. Personoplysninger vil blive behandlet i elektronisk form ved en automatiseret proces eller i trykt form af en ikke-automatiseret proces.

54. Køberen bekræfter, at de personoplysninger, den har givet, er præcise, og at de er blevet informeret om, at sådanne personoplysninger gives på frivillig basis.

55. I tilfælde af, at Køberen antager, at Sælgeren eller processoren (art. 9,5) behandler deres personoplysninger i strid med Købers ret til et privat og personligt liv eller i strid med loven, især hvis personoplysninger er upræcise med hensyn til det formål, til hvilket det er behandlet, kan køberen:

56. anmode om en forklaring fra Sælgeren eller processoren

57. anmode om, at Sælgeren eller processoren rette op på situationen.

58. Hvis Køberen anmoder om oplysninger om behandlingen af sine personoplysninger, er Sælgeren forpligtet til at give disse oplysninger. Sælgeren har ret til at kræve rimelig refusion af omkostningerne ved at levere oplysninger i henhold til den foregående sætning ikke overstige de omkostninger, der er nødvendige for at give oplysningerne.

59. Forsendelse af KOMMERCIELLE MEDDELELSER og opbevaring af COOKIES

60. Køberen samtykker til at blive sendt oplysninger om sælgers varer, tjenesteydelser eller virksomhed til købers elektroniske adresse og også samtykker til at blive sendt kommercielle meddelelser fra Sælgeren til Købers elektroniske adresse.

61. Køberen samtykker til opbevaring af cookies på sin computer. Hvis et køb kan foretages på hjemmesiden, og Sælgers forpligtelser i henhold til købsaftalen kan opfyldes, uden at det er nødvendigt at opbevare cookies på købers computer, kan køberen til enhver tid tilbagekalde sit samtykke i henhold til den foregående sætning.

62. FORSENDELSE

63. Korrespondance kan leveres til køberen via købers elektroniske adresse.

64. Afsluttende BESTEMMELSER

65. Hvis det forhold, der er fastlagt i købsaftalen, indeholder et internationalt (udenlandsk) element, er parterne enige om, at forholdet vil være underlagt tjekkisk lovgivning.

66. Ved at vælge en rettighed i henhold til art. 12,1 af de vilkår og betingelser, som forbrugeren ikke fratages den beskyttelse, der ydes i henhold til bestemmelserne i den lov, som kontrakten ikke kan afvige, og, hvis intet valg af rettighed eksisterede, ville ellers gælde i medfør af bestemmelserne i art. 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I).

67. Hvis en eller flere af bestemmelserne i Vilkår og Betingelser viser sig at være eller bliver ugyldige eller ineffektive, vil sådanne ugyldige eller ineffektive bestemmelser blive erstattet af bestemmelser, der bedst tilnærmer hensigten med de ugyldige bestemmelser. Hvis det konstateres, at en bestemmelse er ugyldig eller ineffektiv, vil dette ikke påvirke gyldigheden eller effektiviteten af de øvrige bestemmelser.

68. Købsaftalen, herunder Vilkår og Betingelser, arkiveres af Sælgeren i elektronisk form og er ikke tilgængelig.

69. Formularen til tilbagetrækning fra købsaftalen udgør bilaget til Vilkårene og Betingelserne.

70. Sælgers kontaktoplysninger: leveringsadresse Chudenická 1059/30, Praha – Hostivař 102 00, e-mail-adresse info@stackerdiet.com

In Prague on 4 May 2017                                                                                                                

 

Stacker Diet s.r.o.